DELA

Viking Line vinstvarnar

Viking Line-koncernens omsättning har ökat i år, men på grund av de kraftigt höjda bränslepriserna bedöms koncernens resultat för 2011 ändå bli lägre än resultatet för kalenderåret 2010.


Rederiets delarårsrapport för perioden januari – september uppvisar ett rörelseresultatet på 10,1 miljoner euro medan koncernens resultat efter skatter uppgår till 6,3 miljoner, jämfört med 9,1 miljoner för samma period i fjol.
Enligt rederiet är konkurrensen inom Viking Lines trafikområde fortfarande hård, vilket innebär en fortsatt prispress. Passagerarvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå, medan förtjänst per passagerare förväntas bli bättre än föregående år.

Läs hela delårsrapporten här!

 Pressmeddelande_Viking.pdf Viking Line delårsrapport.pdf

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax