DELA

Viking Line prisat för sin kvalitet

Viking Line har vunnit Finlands kvalitetspristävling och också Resebranschens kvalitetspris för utomordentligt arbete för utvecklingen av verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft.
Priset överräcktes på torsdagskvällen av president Tarja Halonen vid en galatillställning i Helsingfors.
Kvaliteten inom Viking Line är bäst jämfört med landets alla storföretag och större affärsenheter.
Det konstaterar de som avgjorde Finlands kvalitetspristävling för 2009, Suomen Laatukeskus – Excellence Finland.
Bakom organisationen och priset står det finländska näringslivet och en bred grupp av specialister som jobbar med kvalitet och utveckling.

Nio delområden
Priset går ut på att de deltagande organisationernas verksamhet värderas inom nio olika delområden: ledarskap, verksamhetsplanering och strategi, medarbetare, samarbetspartners och resurser, processer, resultat kunder, resultat medarbetare, resultat samhälle samt verksamhetens resultat. Det här görs enligt den så kallade EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management).
– Viking Line fick jämna och höga poäng inom samtliga utvärderingsområden. Bolaget vann även Resebranschens kvalitetspris, som delades ut för första gången, skriver Viking i ett pressmeddelande.

Motiverad personal
– Priset, som beviljats på basen av utvärderingar av externa sakkunniga, visar att vi är på rätt väg i vårt arbete; från säkerhets- och miljöledningssystem samt ledarskap till utveckling av tjänstekvaliteten i enlighet med EFQM-modellen, säger Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.
– För kvaliteten står framför allt Viking Lines kunniga och motiverade personal, till vilkas förtjänst största delen av kvalitetspriset hör, säger Eklund i pressmeddelandet.
Att priset är förenat med en rejäl dos prestige förstår man inte minst av det faktum att det var president Tarja Halonen som på galatillställningen i går kväll överräckte det till Nils-Erik Eklund.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax