DELA

Viking Line i larmrapport om miljögift

Miljögiftet triclosan används fortfarande av kosmetikbranschen, främst i deodoranter.
Svenska vattenorganisationer pekar nu ut Viking Line som ett av flera resebolag som säljer de farliga produkterna.
I Sverige slog massmedia i går larm om att miljöfarliga deodoranter säljs i reseföretagens taxfreebutiker.
Utgångspunkten är en rapport om giftiga deodoranter i taxfreeförsäljningen som har gjorts av branschorganisationen Svenskt vatten och REVAQ, som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk.
I rapporten konstaterar man att tandkrämer som innehåller triclosan efter påtryckning har försvunnit från den svenska marknaden och att det nu är dags att ta itu med övriga kosmetiska och hygieniska produkter, bland annat deodoranter.
Orsaken är att vattnet från reningsverk efter analys har visat sig innehålla alltför höga doser av triclosanet som klassas av EU som ”mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter”.
– Detta kom som en nyhet för oss. Viking Line har inget intresse av att sälja produkter som är skadliga för miljön, tvärtom, men i detta fall bör kritiken nog riktas till producenterna som tar fram produkterna. Vi följer alla de regelverk som finns och gäller för branschen, säger Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen