DELA

Viking Line ger lägre dividend

Aktieägarna i Viking Line erbjuds en betydligt lägre dividend än för ett år sedan.
I det förslag som styrelsen lägger fram inför kommande bolagsstämma sjunker dividenden med nästan en tredjedel.
Jesper Blomsterlund (längst till höger på bilden) föreslås som ny ordinarie medlem i stället för Carita Blomsterlund.
Styrelsen för Viking Line föreslår att dividenden för räkenskapsåret 1.11.2008 – 31.10.2009 blir 70 cent per aktie. Det är en kraftig minskning från i fjol då Viking Lines aktier gav en euro styck.
Minskningen är dock ingenting ovanligt. Det finns miljoner aktier i omlopp inom Viking Line men det är inte alltid de ger utdelning. För några år sedan höll man en paus och betalade inte ut någonting alls. För tre år sedan fick aktieinnehavarna 0,55 cent per aktie och de två senaste räkenskapsåren har man varit uppe i en euro.

Ny styrelse
Det slutliga beslutet om hur vinsten skall disponeras tas på bolagsstämman då bland annat också ny styrelse skall väljas.
Jesper Blomsterlund föreslås som ny ordinarie medlem i stället för Carita Blomsterlund som inte vill bli omvald och i stället föreslås bli suppleant.
I övrigt föreslås omval av de övriga i styrelsen, det vill säga ordförande Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström.
Viking Lines bolagsstämma hålls torsdagen den 11 februari i Alandica.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax