DELA

Viking Line förnekar åldersdiskriminering

Viking Line anklagas för åldersdiskriminering efter att anställda kritiserat hur företaget har erbjudit äldre anställda paketlösningar för att banta personalen genom så kallade naturliga avgångar.
Men på Viking Line tillbakavisar man kritiken.
– Det är uppförstorat, säger Lars Nurmi, personalchef på Viking Line.
Lars Nurmi bekräftar att man har erbjudit paketlösningar till äldre anställda över 60 år. Men säger samtidigt att det är vedertaget och att man har undersökt intresset på förhand. Viking Lines landorganisation inledde samarbetsförhandlingarna i början av september och ett tiotal ska sägas upp.
– Hittills har tre anställda i Finland och en i Sverige tagit emot paketen. Hur anställda på Åland påverkas vet vi inte ännu.
Johanna Virta, som är förtroendeman för Viking Lines landanställda, uppger att många anställda känt sig pressade att ta emot paketen med rädsla att i slutändan stå helt lottlösa.
Lars Nurmi tycker inte att det är så enkelt.
– Jag förstår att det kan uppfattas så, men man måste förstå att tjänster kan dras in även om paketlösningen inte accepteras. Men i så fall sker det på grund av vilka arbetsuppgifter som tjänsten har och hur vi måste effektivisera, inte på grund av åldern på den anställde.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson