DELA

Viking Line beställer nytt

Miljöstödet gjorde susen. Nu har Viking Line bestämt sig för att beställa ett nytt fartyg.
Viking Line har skickat ut ett börsmeddelande om beställningen som lyder enligt följande:
Skeppsbyggnadskontraktet mellan Viking Line Abp och STX Finland Oy har i dag trätt i kraft. Ikraftträdandet skedde sedan båda parter kommit överens om de avtalade kontraktsförbehållen. Ett av förbehållen gällde det miljöinvesteringsstöd om vilket kommunikationsministeriet beslutat igår. Utbetalningen av stödet förutsätter att EU-kommissionen godkänner stödprogrammet samt Viking Lines stödansökan.
Parterna fullföljer därmed det intentionsavtal som undertecknades den 25 oktober 2010. Investeringen uppgår till ca 240 miljoner euro . Avtalet innehåller en option på ytterligare ett fartyg.
Fartyget kommer att byggas på Åbovarvet för trafik på linjen Åbo – Åland – Stockholm med beräknad leverans i början av 2013. Fartygets längd är ca 214 meter och har en bruttodräktighet på ca 57.000 ton. Isklassen är 1 A Super. Fartyget är planerat för 2.800 resenärer och kommer att ha en besättning på 200 personer.
Passagerarhytternas antal i detta innovativa och moderna fartyg är 880. Fraktfilernas längd är 1275 meter och för personbilarna finns det reserverat 500 meter på ett separat bildäck. Dessutom finns det tilläggsutrymme för personbilar på bilhyllor som kan sänkas ner.
Fartyget representerar en helt ny fartygsgeneration och i planeringsarbetet har stor vikt lagts vid miljövänliga lösningar, hög passagerarkomfort samt nya upplevelser för passagerarna. Viking Line hoppas att med denna nya satsning även i fortsättningen kunna erbjuda sina kunder trevliga reseupplevelser.
– Vi är mycket tacksamma för det stöd projektet fått från många olika håll och är speciellt glada över att vi så här inför julen kan bidra till flera tusen arbetstillfällen i Åboregionen, säger Viking Lines vd Mikael Backman.
Det nya fartygsbygget innebär för varvet ca 2.600 årsarbetsplatser.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax