DELA

Viking Line beställer – nya bilar

Bifa och Viking Line har ingått avtal om leasing av ett 30-tal Volkswagen-bilar för rederiets säljare i riket under en fyraårsperiod.
För Viking var det viktigt att handla ”närodlat” och för Bifa innebär affären trygghet på en tuff marknad.
En historisk affär.
Så beskriver Anders Boström, vd för Bifa sedan ett par år tillbaka, avtalet med Viking Line.
– Det är den enskilt största affären för Bifa under de 33 år som företaget funnits. Det är väldigt roligt att vi har kunnat träffa en sådan här överenskommelse. Affären är samtidigt ett stort erkännande för vår personal, säger han.
Bifa har i dag 17-18 anställda efter att ha anställt fler under den senaste tiden.


Trygghet
Att få leverera 25-30 nya leasingbilar – Polo, Golf, Passat och Transporter, både person- och paketbilar – under de kommande fyra åren betyder trygghet på en konkurrensutsatt lokalmarknad, konstaterar Anders Boström.
– Och så levererar vi ju en bra produkt som ligger rätt i tiden både beträffande teknologi och miljökoncept.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre