DELA

Viking kölsträckte sitt nya fartyg

Inte sedan 1988 har Viking Line kunnat bevittna kölsträckningen av ett eget fartyg. Att det var glada miner bland deltagarna då Viking XPRS kölsträcktes i går behöver knappast sägas. Nu ser man fram emot sjösättningen i slutet av augusti.
Under kölsträckningsceremonin i går sänktes den första modulen på plats i Aker Yards enorma torrdocka i Helsingfors. Vädergudarna välsignade evenemanget med en varm vårsol som letade sig in genom dockhallens fönster och efteråt bjöds deltagarna på lunch
Hela Viking Lines ledningsgrupp var på plats samt naturligtvis också viktiga representanter för Aker Yards, press, centrala kundgrupper och andra inbjudna gäster.
Under ceremonin tog höga herrar från varvet och Viking Line tillfället i akt att ösa lämpliga mängder lovord över varandra och samarbetet kring den nya passagerarfärjan Viking XPRS.
– Vi är mycket stolta över att Viking Lines nya skönhet byggs här hos oss på Aker Yards i Helsingfors, sade bland annat Aker Yards projektchef Jyrki Heinimaa.
Kölsträckningen innebar i praktiken att det första av en lång rad enorma moduler lades på plats. Från och med nu kommer tre eller fyra stålelement på ungefär 400 ton per styck att fogas till bygget varje vecka. Efter sjösättningen i augusti återstår ännu mycket arbete innan passagerarfärjan är klart att tas i bruk i januari nästa år

Kontrollanter
Hela fartyget tillverkas inte i Helsingfors. Stora delar av arbetet har också skett i Åbo och Raumo, samt utomlands i Ryssland, Polen och Italien. För rederiets del jobbar ett tiotal personer med att på ort och ställe kontrollera arbetet.
– Mitt passerkort går ut i mars 2008 men den skall väl vara färdig till dess, säger maskinisten Joacim Westerlund som tillsammans med Christian Holmberg och Henrik Fröberg fram till januari representerar Viking Line på varvet i Helsingfors.
De passade på att skåla med varandra och Börje Jansson från Mariehamn efter att kölsträckningen klarats av nere i den stora dockan.
– Kölsträckningen är ett viktigt steg i arbetet, konstaterade Henrik Fröberg.

Miljöfartyg
Under lunchen som följde själva kölsträckningen betonade Viking Lines vd Nils-Erik Eklund i synnerhet nyförvärvets goda miljöegenskaper, något som också lyfts fram i både pressmeddelanden och annan skriftlig information från rederiet.
– Miljön är viktig för oss och för våra kunder. Vi skall anpassa oss efter vad omvärlden tycker, sade Nils-Erik Eklund till Nya Åland och tillade:
– När vi är i Helsingfors eller Stockholm brukar vi framhålla att vi som bor ute i skärgården vet vad ren luft och rent vatten betyder. Det skall vår verksamhet heller inte stå i konflikt med.

Dykare med borstar
På Viking XPRS skall alla motorer förses med katalysatorrening och inget svart-, grå- eller bilgevatten skall släppas ut i havet. Rederiet kommer också att anställa dykare som med borstar skall hålla skrovet rent från vattenväxter. På så sätt undviks giftfärg på fartygsbottnet.
Nils Erik Eklund konstaterade också att nybygget kan ses som ett tecken på att Viking Line också i framtiden vill vara ett starkt passagerarrederi på norra Östersjön.
Kan nybygget ses som en markering mot Tallink?
– Nej, det skall ses som en markering mot våra kunder, inte mot Tallink.
På frågan om det blir fler kölsträckningar i framtiden än det varit de senaste åren ville Nils-Erik Eklund inte ge något svar.
– Som vd för ett börsbolag måste jag avhålla mig från spekulationer.

Namntävling
Viking XPRS byggs med tanke på trafiken mellan Helsingfors och Tallin, där Viking Line tidigare kört med både katamaraner och konventionella passagerarfartyg.
Kaj Jansson som är rederiets projektchef berättar att Viking XPRS är ett försök att kombinera katamaranernas snabbhet med de traditionella färjornas pålitlighet i hårt väder och besvärliga isförhållanden.
Kaj Jansson berättar också att Viking XPRS i samband med sjösättningen kommer att få ett annat namn och att allmänheten kan bidra med förslag i rederiets namntävling mellan den 21 maj och den 10 juni.

Vingslag
Också en del av rederiets viktigaste kundgrupper var representerade vid ceremonin. Stefan Mutanen, Marianne Blom, Henrik Wikström, Yvonne Nylund-Fagerstedt och Carl-Johan Hindsberg passade på att njuta av mat och dryck och var på gott humör efter lunchen.
– Man har fått känna historiens vingslag, tyckte Henrik Wikström från Aktia.
– Jag skulle säga att det var framtidens vingslag, invände Yvonne Nylund-Fagerstedt från samma bank.

TEXT & FOTO: FREDRIK SONCK