DELA

Viking kan snart söka miljöstöd

Viking Line kan söka miljöstöd för sitt nya kryssningsfartyg i november. Kommunikationsministeriet i Helsingfors bereder nu ett program för miljöstöd för nya fartyg som exempelvis använder alternativa bränslen.
Vikings nybygge ska enligt planerna drivas med flytande naturgas.
Samtidigt med programmet bereds en förordning som behandlas på regeringens möte i november. Förordningen träder i kraft genast när regeringen godkänt den och då kan stödet sökas av rederier som är registrerade i Finland.
Stödet är tänkt för projekt som förbättrar miljön på ett betydande sätt. Det kan till exempel handla om tekniska lösningar, alternativa bränslen eller teknologi som minskar bränsleutsläpp. Flytande naturgas orsakar inga svavelutsläpp och utsläppen av koldioxid och kväve uppges vara bara en tiondel jämfört med dagens fartygsbränsle.
Nya Åland har tidigare berättat att miljöstödet är ett villkor för att Viking Line ska teckna kontrakt om nybygget med STX-varvet i Åbo. Dessutom måste tillgången på LNG-bränsle, flytande naturgas, vara tryggad och bränslet får inte bli oskäligt dyrt, har Vikings vd Mikael Backman uppgett. Nybygget förses med hybridmotorer för gas och brännolja för säkerhets skull.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre