DELA

Viking har fått pengarna av spanska varvet

Cirka 45 miljoner har Viking Line i dag fått från varvet som skulle byggt den så kallade nya Ålandsfärjan.
Såhär skriver Viking Line i ett börsmeddelande:
BETALNING I STÖD AV BANKGARANTIER ERHÅLLEN
Viking Line Abp har idag i stöd av bankgarantier erhållit slutlig återbetalning av de förskottsrater som bolaget erlagt till varvet Astilleros de Sevilla i Spanien för byggandet av ett fartyg för linjen Mariehamn-Kapellskär. Återbetalningen uppgår till € 39.227.000,- jämte räntor om € 4.968.900,37, totalt € 44.195.900,37. Viking Line Abp sade den 8 februari 2010 upp avtalet med varvet.
Såsom tidigare meddelats har Viking Line Abp:s fordran enligt ovan redan beaktats i redovisning och bokslut, då fordran bedömts vara synnerligen välgrundad.
Viking Line Abp
Kent Nyström
Vice verkställande direktör”

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax