DELA

Vickströms avsked godkändes

Stadsdirektör Edgar Vickströms avskedsansökan har godkänts i stadsstyrelsen.
Fullmäktiges välsignelse krävs ännu för att han skall få sluta den 11 juni.
Stadsdirektör Edgar Vickström har, enligt avtal, två månaders uppsägningstid men vill gärna sluta tidigare och det datum som anses vara lämpligast är dagen efter att staden klubbat sin budget, den 11 juni.
I går sade stadsstyrelsen ja men enligt stadgarna är det fullmäktige som har det slutliga ordet då det gäller allt som berör en stadsdirektörs arbetsförhållande.
Stadsstyrelsen beslöt också, enligt ordförande Petri Carlssons (MSÅ) förslag, att man nu tillsätter en nomineringskommitté med uppgift att söka efterträdare till Vickström. Stadsstyrelsens presidium skall också diskutera rekryteringen med de olika partiernas gruppordföranden i fullmäktige.

Titte Törnroth-Sarkkinen