DELA

Vickström valdes till stadsdirektör

Ålandsbankens Edgar Vickström valdes som väntat till ny stadsdirektör i Mariehamn. Vickström, som var stadsstyrelsens enda kandidat, valdes med rösterna 20 mot 6 i en sluten omröstning i stadsfullmäktige. En ledamot lade ner sin röst.
Valet föregicks av en lång och intensiv debatt om den nya stadsdirektörens lön. Enligt ett avtalsutkast från stadsstyrelsen skall Vickström få en månadslön på 9.000 euro plus en årlig personlig lönejustering, en bonus, på mellan 1 och 5 procent av lönen.
Majoriteten av fullmäktige accepterade dock inte bonusförslaget och 20 av de 27 ledamöterna röstade för en kläm som ger stadsstyrelsen i uppdrag att förhandla om en fast lön som bara höjs enligt gällande avtalsenliga justeringar.