DELA

Vickström slutar som vice vd

Ålandsbankens vice vd Edgar Vickström lämnar sin tjänst för att bli utvecklingsdirektör med ansvar för bankens strategiska planering.
Till de nya uppgifterna hör, enligt ÅAB:s pressmeddelande, ”att koordinera och genomföra de utvecklingsprojekt som behövs dels för att säkerställa integrationen mellan de svenska och finländska verksamheterna, dels för att utveckla kompetens, rutiner och organisation i linje med bankens strategiska målsättning att vara en placeringsbank med gott finansieringskunnande.”
Edgar Vickström avstår från sina övriga uppdrag inom koncernen – bland annat de som vice vd, finansdirektör och ledningsgruppsmedlem:
”Utvecklingsdirektörens uppgift är att säkerställa ett antal stora projekt, vilket inte kan kombineras med operativt affärsansvar”.
Koncernens hefsjurist Dan-Erik Woivalin har utsetts som ställföreträdande vd från den 1 juni.
– Ålandsbanken befinner sig i en kraftig investerings- och uppbyggnadsfas. Med sin långa och mångsidiga erfarenhet av Ålandsbanken är Edgar Vickström den bästa personen att ansvara för bankens centrala utvecklingsprojekt, säger vd Peter Wiklöf. (ak)