DELA

Vickström intresserad trots fullmäktigekläm

Edgar Vickström är fortfarande intresserad av stadsdirektörstjänsten i Mariehamn trots att fullmäktige backade det årliga lönetillägg som förhandlats fram.
På torsdag behandlar stadsstyrelsen troligen frågan på nytt.
Stadsfullmäktige gick med 20 röster mot sex och en nedlagd röst in för att utse Edgar Vickström till stadsdirektör under de kommande sju åren. Men lika många ledamöter sa nej till förslaget om årlig justering av hans lön med 1-5 procent beroende på hur bra vissa på förhand uppställda mål uppfylls.
Vilka de konkreta målen är har inte fastställts utan skulle ha blivit en senare fråga ifall resultatlönedelen hade fått grönt ljus.

”Inte bonus”
Själv vänder sig Edgar Vickström mot benämningen bonuslön, ett begrepp som har använts i medierapporteringen.
– Det är ingen bonus utan ett löneutvecklingssystem. Bonus är en summa pengar som någon får in på kontot efter en speciell prestation. Löneutveckling är något annat – om du är väldigt duktig så justeras din lön uppåt.
Men det handlar ju om extra pengar i vilket fall som helst?
– Nej, det är en del av lönen. Att kalla löneutvecklingssystemet för bonus misskrediterar både mig och stadsstyrelsen. Jag hade aldrig kommit på tanken med ett bonussystem när jag sökte jobbet.
Vems idé var den årliga lönejusteringen?
– Förslaget kom fram i förhandlingarna och jag accepterade budet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre