DELA

”Vi ser följderna av att Parkgatan 24 stängdes”

Vem ska ta ansvar för de hemlösa när de inte själva kan göra det?
Den frågan ställer allt flera, bland annat stadsbibliotekets personal, som i måndags åter fick kalla på polisen.
I går berättade Nya Åland att de som saknar bostad har två platser att vistas på i Mariehamn, hamnterminalen nattetid och stadsbiblioteket om dagarna.
Men samvaron löper inte gnisselfritt och på måndagskvällen tvingades bibliotekspersonalen tillkalla polis ännu en gång för att reda upp situationen.
Vems är ansvaret, frågar sig bibliotekspersonalen. Det gör också Nina Rasmus, kommissarie på Ålandspolisen. Hon säger att det vi ser nu kanske är följden av att Parkgatan 24 stängdes.
– Det kan vara så att vissa av dem som tidigare bodde på Parkgatan 24 hade varit bostadslösa om inte det boendet funnits. Visst är det ett problem att det finns människor som är hemlösa. Hur skulle de som inte är friska, som missbrukar och inte har inkomster klara av att skaffa lägenhet och jobb?
Nina Rasmus ser inte de bostadslösa som ett stort problem för polisen, men:
– För den enskilda individen är hemlöshet alltid ett stort problem.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre