DELA

Vi måste vända oss också till de skeptiska

Sök nya kontakter, gärna inom universitetsvärlden. Givna samtalspartners som Svenska folkpartiet räcker inte.
Sia Spiliopoulou Åkermarks förslag under gårdagens paneldiskussion om det svenska språkets ställning på Åland fick stort stöd av åhörarna.
Ett femtiotal personer, bland dem många politiker och tjänstemän, ville vara med när frågor och problemställningar gällande det svenska språkets ställning på Åland diskuterades i går.
Moderator för paneldiskussionen var AICIS direktör ekonomie doktor Agneta Karlsson och i panelen satt Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör vid Ålands fredsinstitut, Gunnar Jansson, vice häradshövding, riksdagsråd och tidigare riksdagsman samt språkvetaren Mikael Reuter.

Strategiskt tänk
Det är viktigt att sprida kunskap om Åland och söka nya allianser utöver de redan etablerade, säger Sia Spiliopoulou Åkermark.
– Även om Svenska folkpartiet är en given samtalspartner så räcker det inte.
Flera av åhörarna spann vidare på ämnet. Bland dem Johan Ehn (FS) som tycker att tanken är intressant.
– Men vem ska vi rikta in oss på? Var får vi bästa möjliga effekt av att sprida kunskapen vidare?
Landets statsvetenskapliga och juridiska institutioner, Svenska socialhögskolan i Helsingfors och tjänstemän vid ministerierna är bara några exempel, säger Sia Spiliopoulou Åkermark. Det gäller att finna nyckelpersoner som kan användas som ”kilar” in i organisationerna.
De yngre akademikerna var inte med när de stora konstitutionella debatterna fördes i Finland.
– Därför är det viktigt att de informeras om vilket ansvar Finland har, säger Sia Spiliopoulou Åkermark.

Bjud in Sannfinländarna
Merja Renvall anser att fokus ska läggas på skeptikerna. Bjud dem till Åland, var hennes förslag.
– Kontakta Sannfinländarna. De om några vill ge Åland mer självstyrelse. De förstår läget bättre än etablerade gamla partier som har somnat.
”Var står Åland i det alltmer finskspråkiga Finland” löd titeln på paneldiskussionen. Heidi Öst, medlingsansvarig vid Ålands fredsinstitut hade invändningar mot formuleringen.
– Är det så att Finland blir mer finskpråkigt eller är det så att Finland blir mindre svenskspråkigt?

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax