DELA

”Vi går jämnt ut innan vinstpengarna är slut”

När Kaupthing Sverige förvärvades ”fick” Ålandsbanken 23 miljoner euro. På grund av kronans ökade värde sedan köpet har Ålandsbanken dessutom vunnit 7 miljoner euro fram till det här halvårsskiftet.
Nu äts vinsten upp av den blödande banken, men innan pengarna är borta ska resultatet vara på plus, säger Peter Wiklöf.
På morgonen måndagen den 16 februari ifol skrev Peter Wiklöf under dokumentet som slog fast att aktiebolaget Ålandsbanken köper Kaupthing Sverige. Köpet hade föregåtts av fyra månaders förhandlingar mellan Ålandsbanken, isländska statstjänstemän som företrädde det konkursdrabbade Kaupthing och svenska Riksbanken som hade tagit Kaupthing Sveriges aktier i pant. Natten innan affärens avslut pågick förhandlingar med Island, Stockholm och London till fyra på morgonen.
– Det slutade med att Mats och jag satt på Hotell Arkipelag i ett rum och förhandlade kring de sista bitarna över telefon, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.
När Kaupthing Sverige köptes fick Ålandsbanken tillgångar som var 23 miljoner euro mer värda än vad man egentligen betalade för. Orsaken till det var att prissättningen under kristiderna i början av 2009 baserades på förväntade förluster.
Och Kaupthing Sverige var i samma situation som alla andra banker. Dessutom hade moderbolaget på Island gått i konkurs, vilket ledde till stora likviditetsproblem för Kaupthing Sverige, som ändå försökte hanka sig fram.


Äts upp
Under tiden för köpet var kronan mycket svag, nästan elva kronor mot en euro. I dag är kronan nere på 9,40 mot en euro. Enligt Peter Wiklöf har det här stärkt Ålandsbanken med 7 miljoner euro, även om det inte syns i det löpande resultatet. Sammanlagt vann alltså Ålandsbanken 30 miljoner på förvärvet.
Men sedan dess har den svenska verksamheten förlorat 13 miljoner euro. Och den kvarvarande vinsten på 17 miljoner euro går just nu åt till att finansiera den svenska verksamheten.
– 17 miljoner euro äts upp hela tiden så länge vi blöder. Men jag är förvissad om att vi ska kunna nå ”break even”, att gå jämnt ut, innan vi har förbrukat de där 17 miljonerna. Och gör vi det så har vi faktiskt gjort det här förvärvet utan att det har kostat Ålandsbanken en enda krona eller euro.
Läs mer i papperstidningen!