DELA

Vi får mera nederbörd och större vägtrummor

De större mängder regn som växthuseffekten väntas föra med sig kräver bättre beredskap för översvämningar.
Landskapsregeringen har godkänt nya principer för storleken på broar och trummor.
Växthuseffekten, det vill säga den globala uppvärmningen, betyder att också vårt klimat på Åland kommer att förändras.
Enligt de väderleksmodeller som forskarna har tagit fram får vi i framtiden sannolikt leva under betydligt mer extrema förhållanden. Vi får längre perioder av torka, vi får oftare än nu kraftiga regn och vi får kortare vintrar där en stor del av snön faller som vatten.
Man tror också att flöden och översvämningar kommer att inträffa under hela året i stället för, som nu, främst på våren.
Prognosen för de närmaste 100 åren är att mängden nederbörd ökar med hela 20 procent. Det betyder att många av våra diken, rör, trummor och broar är för små för att kunna leda bort allt vatten i önskade riktningar.
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har uppdaterat sina direktiv för hur man skall dimensionera landets bro- och trumöppningar. Nu har också landskapsregeringen antagit nya principer för vilka storlekar som skall gälla.
Helt kort kan man säga att man från och med nu rekommenderas välja en trumma som är en storlek större än det som skulle räcka i dagsläget.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen