DELA

Vi får dras med ax-problemen

Musiksajten Spotify har fortfarande inte löst problemet med ax-domänen. Och Landskapsregeringen kan inte göra mer än att marknadsföra domänen bättre ute i världen.
Att ta genvägen via svenska proxyservrar kan leda till brott mot upphovsrätten.
Nya Åland har tidigare skrivit om problemen med att, som ålänning, registrera sig på sajter som till exempel Myspace och Spotify. Eftersom ax-domänen ännu är liten och okänd uppfattas den hos leverantörerna som en landsdomän för ett land som inte finns.
Sajterna tar den därför inte med i sina register och ålänningar har därför inte kunnat registrera sig. Ålcoms lösning på problemet är att man lägger till en fil i webbläsaren via kontrollpanelen. När man sedan ställer in mellanservern får man välja om man vill vara svensk eller finsk.
Någon annan lösning finns ännu inte.
Enligt Ålcom är det inte på något sätt olagligt att använda en svensk proxyserver trots att man bor i Finland.
– Det är inte olagligt att utnyttja proxyservrar, för vilket ändamål det än är. Att härleda kundens vistelseland på basen av ip-adress är ingenting som är standardiserat eller reglerat, utan är ett helt eget påhitt av vissa tjänsteleverantörer, säger Hans Holmström på Ålcom.


Upphovsrätt
Frågan är om besökaren kan göra sig skyldig till brott mot företagets egna användaravtal och upphovsrättslig lagstiftning om man till exempel laddar ner eller tittar på material som inte är tillgängligt utanför Sverige.
När man loggar in som vanligt, utan proxyservern, på till exempel SVT play prima kommer följande meddelande upp vid vissa tv-serier. “This material can only be viewed within Sweden and your location seems to be Åland Islands. We regret that you currently will be unable to view this material.” Alltså, materialet kan endast ses i Sverige. Men fram till i går kom man alltså ändå åt materialet med hjälp av proxyservern.
SVT och SVT Play finns inte i listan över Ålcoms proxyservrar. Däremot fanns movenetworks.com, som är den server som levererar innehållet för SVT Prima. När Nya Åland frågade Ålcom om detta plockade man dock bort movenetworks.com.
Enligt Birgitta Adamsson, jurist på SVT, är det inte önskvärt från deras sida att ålänningar använder sig av svenska proxyservrar, men hon är så pass obekant med problemet att hon i dagsläget inte vet vad man skulle göra åt saken. Hon får medhåll från Thomas Porsaeus på SVT Interaktiv.
– Ja en sådan proxykringgång bryter mot vår överenskommelse med de bolag vi köpt programmen från. När vi köper program från till exempel BBC och publicerar dem i Play sker det under förutsättning att inga utländska IP-adresser tillåts spela upp innehållet, säger han.


Okunskap
Nu kommer man alltså inte längre åt SVT play med Ålcoms proxy och Hans Holmström vidhåller att de inte satt upp servrarna för att kringgå några upphovsrättsliga gränser.
– De är igångsatta för att hjälpa våra kunder ta sig in på sajter som felaktigt filtrerat bort Åland på grund av okunskap, och/eller tekniska fel.
Enligt Holmström är ett avtal mellan en TV-kanal och ett produktionsbolag ett helt vanligt civilrättsligt avtal, inte en lag. Om man använder en proxyserver för att kringgå geografiska paragrafer i det civilrättsliga avtalet så begår man alltså inte någon olaglighet. Det gör inte heller den som tillhandahåller proxyservern.
– Däremot kan man, om man hårddrar det, se det som att TV-kanalen bryter mot avtalet med produktionsbolaget genom att de inte sätter upp tillräckligt bra tekniska lösningar för att reglera den geografiska nåbarheten, säger Holmström.
Ansvarig minister, Mats Perämaa, är inte bekant med problemet och kan i dagsläget inte uttala sig om saken.
– Jag ska sätta mig in i problematiken genom att prata med Ålcom och vår IT-chef.


Marknadsför
Enligt landskapsregeringens it-chef Ronny Lundström finns det ingen långsiktig lösning på problemet med ax-domänen.
– Det finns tyvärr ingen generell lösning. Vi uppfyller de krav en toppdomän ska göra, problemet är att domänen funnits så kort tid att den inte finns med i tjänsteleverantörernas rullar, säger han.
Färöarna och Grönland har också egna domäner men de har funnits sedan ”starten” av internet 1996-1997, och finns därför automatiskt i leverantörernas system.
På Spotify sade man i somras att man tänker försöka ändra i systemet så att Åland anges som Finland. Men i det arbetet verkar man, enligt Ålcom, inte ha kommit någon vart. Nya Åland har varit i kontakt med Spotify men inte fått något svar på frågan.
Landskapsregeringens plan är att i stället försöka bli bättre på att marknadsföra domänen. Man har tagit fram ett informationsmaterial som ska kunna skickas ut till aktuella tjänsteleverantörer för att förklara problemet, och tanken är även att materialet ska läggas upp på regeringens hemsida.
– De är också bra om de privatpersoner som vill använda tjänsterna fortsätter att kontakta leverantörerna angående problemet. De borde ju vara måna om att deras kunder ska vara nöjda, säger Lundström.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax