DELA

Vi blev 120 fler ålänningar

Ålands befolkning ökade med 120 personer under 2006.
Födelseöverskottet ökade till 39. Flyttningsöverskottet minskade däremot betydligt och uppgick till 81 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland blev 43 personer och gentemot utomnordiska länder 110 personer.
Den preliminära siffran för Ålands folkmängd 31.12.2006 är 26.886 personer.
Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB, har nu gjort preliminär statistik för 2006.
Det föddes 295 barn på Åland 2006. Detta är 27 flera än 2005 och den högsta siffran sedan 1998.
De avlidna var 256, eller något färre än 2005. Detta gjorde att födelseöverskottet steg till 39 personer 2006 från att ha varit bara 9 personer år 2005.

Färre från Finland
Trots detta sjönk befolkningstillväxten till 120 personer jämfört med 214 personer året innan, eftersom flyttningsöverskottet mer än halverades och blev 81 personer. Detta beror till en del på att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade och uppgick till 43 personer, vilket är 14 färre än 2005.
Betydligt större blev dock förändringen av flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden som gav ett underskott på 72 personer efter att ha visat plus 46 personer 2005.
Endast flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder ökade något och blev 110 personer, vilket är en person mera än det tidigare rekordet från 2004.

Kommunvis
Här redovisas kommunvis förändring. I antalet för folkökning är också in- och utflyttning medräknat.
Brändö: födda 4, döda 9, folkökning –
Eckerö: födda 10, döda 14, folkökning 2
Finström: födda 31, döda 22, folkökning 20
Föglö: födda 4, döda 11, folkökning -11
Geta: födda 7, döda 9, folkökning –
Hammarland: födda 21, döda 16, folkökning 34
Jomala: födda 47, döda 22, folkökning 45
Kumlinge: födda 1, döda 5, folkökning 4
Kökar: födda 3, döda 4, folkökning –6
Lemland: födda 18, döda 8, folkökning 35
Lumparland: födda 1, döda 1, folkökning –
Saltvik: födda 15, döda 24, folkökning -33
Sottunga: födda -,döda 4, folkökning -7
Sund: födda 15, döda 12, folkökning 3
Vårdö: födda 5, döda 4, folkökning 8
Mariehamn: födda 113, döda 91, folkökning 26
Hela Åland: födda 295, döda 256, folkökning 120.
All befolkningsstatistik som ÅSUB ger ut, både om befolkningsstrukturen och befolkningsrörelsen, finns tillgänglig på ÅSUBs hemsida, www.asub.ax, i form av publikationer, databaser och exceltabeller. (ka-f)