DELA

Vetamix är lärarnas högra hand

Vetamix är inte någonting som går att äta utan ren och skär kunskap. Vetamix är ett mediebibliotek som ska vara ett komplement för lärarna i den dagliga undervisningen genom att presentera nyheter och aktualiteter på ett lättförståeligt sätt.
Mediebiblioteket Vetamix ska vara ett verktyg för lärare att använda sig av i undervisngen. Biblioteket, som för tillfället innehåller 4.000 objekt, lämpar sig både för grundskolan och gymnasiet.
– Vetamix är ett kunskapsverktyg som ska hjälpa till att åskådliggöra undervisningen, säger Annika Linder-Airava, pedagogisk redaktör för Vetamix.
Vetamix innehåller både material producerat av Svenska YLE under årens lopp och nyproducerat material som teamet bakom Vetamix gjort själva.
Det sistnämnda materialet är naturligtvis sådant som har en klar pedagogisk prägel. Det finns också möjlighet för lärare att göra en beställning till Vetamixgruppen gällande vilken typs material man gärna skulle se som en del av biblioteket.

Egna mixar
Ytterligare kan lärarna använda Vetamix som ett presentationssverktyg för att bygga vidare på det material som finns på sajten. Tanken är då att lärarna får sätta sin egen prägel och vinkling på materialet utifrån sina egna särbehov.
Det här kan till exempel handla om att addera någon faktaruta eller att göra upp specifika frågor för materialet. Det här ger lärarna möjlighet att fokusera på det som de anser särskilt viktigt. Med hjälp av presentationsverktyget kan lärarna bygga upp sina egna helheter. Lärarna kan sedan också ladda upp sina egna ”vetamixar” på nätet. Det här betyder att en lärare i Mariehamn smidigt kan ta del av en materialhelhet som en lärare i Vasa gjort.
– Nätet har gjort lärarnas jobb betydligt flexiblare, säger Linder-Airava.

Komplement
Ronny Holmström är verksamhetsledare för lärcentret Navigare. Han tror att Vetamix kan bli ett bra komplement till de redan existerande pedagogiska verktygen. Lärcentret har tidigare introducerat en lärplattform, Fronter, som används i de åländska skolorna.
– De digitala lärverktygen blir allt fler och tanken är att de ska fungera som ett komplement i den dagliga undervisningen, säger han.
– Vi har nu introducerat Vetamix för lärare från hela Åland och ska precis iväg för att presentera mediebiblioteket för landskapsregeringens skoldirektörer, säger han.

Variation
Lärarna tycker att Vetamix är spännande.
– Vetamix kommer att spara tid. Jag ska absolut använda mig av mediebiblioteket i undervisningen, säger Carina Jansson som är lärare i Geta.
Hon påpekar att det här kommer att vara ett lyft för skolor som ligger längre bort från städerna och där det inte alltid är så lätt att variera undervisningen.
– Det verkar intressant. I framtiden kommer lärarrollen onekligen att förändras tack vare digitala hjälpmedel, säger Agneta Wilhelms, lärare i Lumparland.
Mediebiblioteket Vetamix webblanserades hösten 2008 och är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen, Svenska kulturfonden och Svenska YLE. Biblioteket finns på adressen vetamix.yle.fi.

STAFFAN BJÖRKELL

stefan.ohberg@nyan.ax