DELA

Vessingsboda byggde grill på talka

Projektet Wessingsboda 2.0 fick 3.500 euro i Leaderstöd, vilket gjorde att engagerade bybor tillsammans kunde bygga en grillkåta och serveringsbod vid midsommarstgången.
– Grundtanken är ju att man själv pytsar in tid själv och så får man pengar till material från EU, säger Micael Sandberg som fungerat som projektledare.
Det är Wessingsboda fiskelag, samfällda och midsommarkassa som gått samman för att förverkliga byggandet av en ny grillkåta och en serveringsbod i byn i Lemland.
Micael Sandberg berättar att det var inom fiskelaget som man började diskutera om Leader skulle vara en möjlighet för dem.
– Vi har flera som kände till det. Jag har jobbat mycket i Sverige och där har ju Leader funnits länge.
Hur var det att genomföra ett projekt inom Leader?
– Själva ansökan och att göra en budget är ju inte så komplicerat, och man kan ju få hjälp av verksamhetsledare Disa Öhman om man behöver. För vissa projekt kan det vara en utmaning att man först måste lägga ut pengarna själv, för man får ju bidraget först när projektet är genomfört, säger Micael Sandberg.
Skulle du rekommendera Leader till någon annan?
– Jo, för det är ju i princip ”gratis pengar” och jag ser inga nackdelar. Det krävs lite pappersarbete, men det är det värt. Hade vi inte fått Leaderpengarna hade vi nog inte kunnat genomföra vårt projekt, säger Micael Sandberg.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos