DELA

Vems sida är du på, Gunnar Jansson?

Camilla Gunell (S) ifrågasatte i lagtingets debatt i går vice talman Gunnar Janssons roll i den pågående konflikten med markägarna i Långbergsöda och Tengsöda.
– Jag ska gå rakt på sak. Gunnar Jansson har varit involverad i Långbergsödakonflikten sedan 1970-talet, först som landskapsregeringens kanslichef och sedan som juridiskt ombud för Johan Mörn i Glamildersprocessen. Har Gunnar Jansson något att göra också med den pågående politiska processen. Vems sida är han på, undrade hon.
Gunnar Jansson viftade bort frågan med att säga att han just nu inte har några uppdrag.
– Jag ser inga ”vi och dom”. Ålänningar är alla ”vi”. Lagtinget ska ta hänsyn till bådas intressen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre