DELA

Vem tar över småföretagen?

En hel generation småföretagare går under de närmaste åren i pension. Många av dem kommer inte att få någon efterföljare.
Ålands handelskammares vd är orolig över hur man ska bevara de åländska företagsamheten.
I skuggan av den så upphaussade pensionsboomen på arbetsmarknaden gör sig en hel generation småföretagare redo att gå i pension. En stor del av företagen riskerar gå i graven eftersom få unga är villiga att ge sig in i företagarbranschen.
– Det är ett allt större problem. Vi behöver ökad inflyttning, säger Johan Eriksson, vd för Ålands handelskammare.
En mängd arbetsplatser riskerar att försvinna med småföretagen om ingen tar över.
– Det kostar ett par hundratusen att skapa en ny arbetsplats.
Johan Eriksson menar att det skett en grundläggande attitydförändring i samhället. Den generation som nu närmar sig pension grundade företag för att tjäna sitt levebröd. Dagens unga kan trygga sin utkomst genom att ta anställning.
– I dag finns det 450 ledig jobb. Då saknas motivationen att bli företagare. De som växer upp i dag vill inte behöva slita dygnet runt.
Människor har fått råd att kräva trygghet. Risktagandet är en del av företagandet som man inte kommer ifrån.

Tillväxt
Enligt Johan Eriksson är risktagande en viktig komponent när samhällets välstånd byggs upp.
– Det krävs att någon tar en risk för att det ska skapas arbetsplatser och välstånd åt andra.
Han sneglar med oro mot Asien där viljan att ta risker fortfarande finns kvar.
Det saknas inte idéer och visioner. Titta bara på alla seminarier, planer och högskolor. Men vi saknar entreprenörer som förverkligar idéerna. Och då blir det ingen tillväxt.
Johan Eriksson efterlyser framför allt företag som är stora nog att föra in inkomster utifrån.
– Vi skapar ingen tillväxt genom att hugga ved åt varandra.

Företagstänkande
För att underlätta generationsväxlingar bland småföretag har Ålands handelskammare skapat en marknadsplats på nätet för köp och försäljning av företag.
– Man måste också förändra attityder och göra det ekonomiskt lönsamt att vara företagare.
Här lyfter han fram skolornas betydelse.
– Skolorna är i dag inriktade på att utbilda arbetstagare, inte arbetsgivare.
Man kunde tänka sig att marknaden själv skulle ta hand om återväxten, att det automatiskt skulle ske en generationsväxling om det verkligen finns ett behov. Men Johan Eriksson poängterar att man inte kan tillämpa ett strikt marknadsmässigt tänkande när det gäller småföretag.
– Att sälja sitt företag handlar till 90 procent om känslor.
Bland lite större företag är genrationsväxlingen ett mycket mindre problem.
Han rekommenderar företagare som närmar sig pensionsålder att reservera ordentligt med tid för övergången.
– Den genomsnittliga övergångstiden är tre år, hela processen inräknat.

jens.finnäs@nyan.ax

tfn 528 466


Foto: FREDRIK TÖRNROOS