DELA

Vem har lyssnat på barnen i år?

Vem är värdig Rädda barnens pris i år?
Pristagaren ska inte bara vara godhjärtad och hjälpa barn, utan också ha involverat de unga i verksamheten och lyssnat på deras åsikter.
Det är Rädda barnen som för femte året ska dela ut ”Rädda barnenpriset 2013 för insatser i barnkonventionens anda” och nu efterlyser nomineringar.
– Genom att instifta ett pris för insatser i barnkonventionens anda vill vi uppmuntra vuxna i vårt eget samhälle att följa barnkonventionen, framhäver ordförande Petra Brunila. Med detta pris vill vi få större fokus på barnens rättigheter och lyfta goda exempel.
Priset ges till någon som på ett systematiskt sätt beaktat barn och unga.
– Det finns många goda människor som jobbar för att unga skall ha det bra, men hur mycket vi än skulle vilja ge priset till alla dessa så räcker inte ”ett gott hjärta” som motivering.

Diplom och pengar
Priset delas ut i samband med Barnkonventionens dag 20 november.
Diplom samt en prissumma på 1.000 euro som pristagaren får förmedla vidare till barn och unga (genom ett Rädda barnenprojekt som pristagaren väljer).
Nomineringar anmäls till Rädda barnens kansli, verksamhetsledare Janina Björni, telefon 143 94 eller på mejl info@raddabarnen.ax, senast den 22 oktober.

Tidigare pristagare
2009 gick priset till Kai Söderlund vid Tekniska verken i Mariehamn för att lyssnat på barnen när trafikljusen på Storagatan vid kyrkan installerades.
2010 tilldelas Tua Åström och KHS Föräldraförening priset för att ha lyssnat på eleverna, beaktat deras åsikter, arbetat långsiktigt och uthålligt samt bidragit till utvecklingen av elevrådet.
2011 tilldelades utbildningsminister Britt Lundberg och byråchef Stina Colerus utbildningsavdelningen vid landskapsregeringen priset för att i arbetet med att förnya betygsskalan aktivt engagerat eleverna.
2012 fick Lemlands kommuns fritidsnämnd, representerade av Jenna Gestranius och Stefan Nordas, priset för projektet ”Pengar i påsen”, där barn uppmuntrades söka kommunala bidrag till olika projekt.

Kiki Alberius-Forsman