DELA

Vem bestämmer om ÅCA-tomten?

ÅCA-fastigheten, det så kallade Emmaushuset, får inte hyras ut innan stadsfullmäktige sagt sitt.
Både liberaler och centern anser att stadsstyrelsen har gjort fel.
– Min uppfattning är att fullmäktige bad om att diskutera varje enskilt ärende då försäljning av stadens fastigheter diskuterades i vintras.
Det sade Christian Nordas (Lib) på stadsfullmäktiges möte i tisdags. Nordas frågade när ÅCA-fastigheten överlämnas som ärende till fullmäktige och fick svaret att det inte kommer att ske eftersom stadsstyrelsen har rätt att fatta beslut i uthyrningsfrågor.
Nu är stadscentern inne på samma linje som Nordas. Centern anser att stadsstyrelsens beslut om uthyrning inte följer det beslut som fullmäktige fattade i februari.


Fullmäktige avgör
– I fullmäktiges ärende framgår med tydlighet att avyttring av fastigheter som inte är i stadens användning ska ske och att åtgärderna skall föreläggas stadsfullmäktige för beslut så snart som möjligt. Således är den korrekta beslutsgången i detta ärende att först ska frågan om försäljning av fastigheten utförs eller inte, avgöras av fullmäktige, skriver Centern i ett pressmeddelande som har undertecknats av Erica Sjöström.
Centern konstaterar att man hittills inte kommit upp till den summa på 700.000 euro som man räknat med som realisationsvinst för försäljning av fastigheter i budgeten. Partiet kräver nu att stadsstyrelsen omedelbart tar upp ärendet igen och sedan överlämnar det för behandling i fullmäktige.

Titte Törnroth-Sarkkinen