DELA

Vem berikar stadsbornas fritid?

Mariehamns stads kulturstipendium har levt ett liv i bästa välmåga, medan idrotts- och fritidsstipendiet fört en fattig tillvaro.
Nu har kultur- och fritidsnämnden sett över stipendierna och likställt dem.
Allmänheten uppmanas ge tips på såväl kulturutövare som idrotts- och fritidsutövare som arbetat för att gagna stadens innevånare.
Tidigare har Mariehamns stads kulturstipendium varit 4.000 euro. Idrotts- och fritidsstipendiet har varit betydligt mindre och har dessutom inte betalats ut på flera år.
– Det finns ingen anledning till att kulturstipendiet ska ha en högre status, säger kultur- och fritidschef Maria Hägerstrand Mattsson.
Därför är kulturstipendiet numera 3.000 euro och idrotts- och fritidsstipendiet lika stort.
– Nytt är också att idrotts- och fritidsstipendiet inte längre är knutet till en prestation. Kriteriet är att personen eller gruppen som får stipendiet ska berika fritiden för stadens invånare. Jag kan till exempel tänka mig att en scout kan kvala in, säger Maria Hägerstrand Mattsson.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson