DELA

Vattenskyddsområden på Åland inom ett år

Arbetet med planeringen av nya vattenskyddsområden framskrider. Inom ett år skall flera vattenskyddsområden finnas på Åland.
Vinsterna är flera, enligt miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
Tisdagens våtmarksdag, i miljöbyråns regi, inleddes med information om planeringen av vattenskydssområden kring dricksvattentäkter och brunnar. Arbetet har i nuläget kommit så långt att informationsblad om vattenskyddsområdena i anslutning till Oppsjön, Lavsböle, Toböle och Borgsjön har tagits fram. Informationen kommer att spridas till boende i områdena.
– Inom ett år kommer flera vattenskyddsområden att finnas på Åland, säger Susanne Vävare från miljöbyrån dit man också kan vända sig för såväl frågor som synpunkter på arbetet.

Dåligt skydd i dag

Katrin Sjögren (Lib), minister med ansvar för miljöfrågor, beskriver det nuvarande skyddet för yt- och grundvatten som dåligt. Hon ser flera vinster i ett förbättrat skydd.
– Det som är väldigt intressant, tycker jag, är att man idag alltmer kopplar samman miljö och ekonomi, säger Sjögren.
I våtmarksdagen deltog även Folke Karlsson som själv är inblandad i arbetet med ett vattenskyddsområde i Vårdö. Projektet berör utfallsdiket Storströmmen som går från Varggata träsk till Lövö sund.
– Vi befinner oss ännu bara på planeringsstadiet av själva våtmarken. Vi har fått två jordbrukare och en turismföretagare, som äger marken kring området, intresserade, tillägger han.
Läs mer i papperstidningen!

Martin Portin