DELA

Vattenläckor i ÅHS primärvårdshus

Först kraftigt snöfall – sedan plusgrader.
Det har lett till flera vattenläckor i primärvårdshuset vid Ålands centralsjukhus.
När sjukhusprästen Maria Båsk kom till sitt arbetsrum i primärvårdshuset på söndagskvällen var golvet täckt av vatten. Väggen vid fönstret var ”våt och bubblig” och det såg ut som om vattnet kommit in via fönstret.
Vattnet hade inte spridits till andaktsrummet Änglagård som ligger intill sjukhusprästens rum på primärvårdshusets andra våning.
Hon ringde sjukhusets vaktmästare och tillsammans fick de bort det mesta av vattnet från golvet och väggen. En städare fortsatte torkarbetet senare på kvällen.
På måndagen undersökte sjukhuset tekniska avdelning hur läckan uppstått.
– Sjukhusprästen sitter i en korridor som är kopplad med en byggnad med sadeltak, säger Mats Mattsson, byggnadsplanerare vid ÅHS.
Snön som legat på sadeltaket rasade ner när tövädret kom och då har vattnet kommit in i sjukhusprästens rum.
Förra veckan upptäcktes ett liknande läckage på onkologen i samma byggnad. ÅHS tekniska avdelning ska nu se på möjligheterna att installera snörasskydd där sådana behövs.
– Det var ingen katastrof men det måste åtgärdas. Det är första gången det kommit in vatten på den platsen, säger Mats Mattsson.
Primärvårdshuset som invigdes i november 2009 kostade 7,6 miljoner euro.

Patrik Dahlblom