DELA

Vattenläcka vid Miramar-garaget

I slutet av förra veckan noterade stadens vattenverk ett onormalt stort vattenflöde under natten.
Felet lokaliserades i tisdags och i går blev det åtgärdat.

Stadens vatten- och avloppschef Jouni Huhtala berättar att läckan upptäcktes via övervakningsmätare i stadens vattenledningsnät. Flödet i stamledningen steg under natten – när det normalt sett är lågt – och för ett par dagar sedan lokaliserades läckan till Miramarparken.
– Läckan gäller Miramargaragets sprinklerinmatning och räddningsverket har informerats. Ingen fastighet har skadats eftersom läckan finns utanför.
Felet finns två meter under jord och läckan har orsakats av en miss som gjordes vid monteringen av en packning. Monteringen gjordes av stadens egen personal och reparationskostnaden faller därför på staden.
– Vi ska nu gå igenom våra rutiner och ta lärdom av att vi missat den här detaljen, säger Jouni Huhtala.

Läs mer i papperstidningen!