DELA

Vattenägarnas tillstånd krävdes för sprängning

– Vi har tyckt hela tiden att landskapet inte borde ha fått göra provsprängningar i Föglöfjärden utan vattenägarnas tillstånd. Nu får vi stöd av ÅMHM, säger tunnelmotståndaren Sven-Anders Eriksson.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM offentliggjorde i går sitt utlåtande till riksdagens justitieombudsman. Wessingsboda bys fiskelag anmälde den refraktionsseismiska undersökningen i Föglöfjärden sommaren 2007 till JO eftersom man hade en annan tolkning är landskapets trafikavdelning som ansåg att man hade rätt att ta reda på berggrundens beskaffenhet genom att spränga ett hundratal dynamitgubbar utan lov av vattenägarna.
Vattenägarna visste inget om provsprängningarna utan blev varse att något hänt först i och med trafikavdelningens ansökan om att få göra kompletterande undersökningar.
ÅMHM håller inte med om den tolkningen utan anser att ärendet ska tolkas enligt vattenlagen som kräver att den som gör en vattenpåverkande åtgärd ska ha rätt och rådighet – det vill säga att trafikavdelningen borde ha inhämtat vattenägarnas samtycke.
Det är oklart hur länge det dröjer innan JO:s beslut kommer. Under tiden kan det bli aktuellt att pröva också en annan fråga juridiskt, nämligen den om kärnborrningen som planeras på land några tiotal meter från saltvatten.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre