DELA

Varvet tar ansvaret för reparationer på Skarven

Varvet i Klaipeda tar på sig kostnaden – upp till 40.000 euro – för att rikta upp gångjärnen på Skarvens båda bogvisir.
Det bestämdes när varvets representanter besökte Skarven i tisdags.
Besöket skedde på trettondagsaftonen, i skymundan för massmedierna. Kaj Ekebom, som efter att Göran Holmberg avsattes i november tog över som projektansvarig för Skarven under den tid som återstår tills fartyget sätts i trafik, berättar att besöket ledde till konkreta resultat.
– Varvets representanter var mycket tillmötesgående. De brister vi påpekade kommer varvet att bekosta.


Går med på kravet
Framför allt handlar det om de båda bogvisiren – Skarven har i motsats till andra fartyg likadana visir i både för och akter – där gångjärnen inte monterats korrekt. När Göran Holmberg avpolletterades för snart två månader sedan hade landskapets egen verkstadspersonal i Möckelö påbörjat arbetet med att rikta gångjärnen, men arbetet avbröts eftersom ersättningsfrågan var oklar.
I går återupptog verkstadspersonalen jobbet efter att varvet efter mötet i tisdags meddelat att man går med på landskapets krav att betala.
– Vi har gjort beräkningar över vad det kostar att rikta upp gångjärnen och kommit fram till maximalt 40.000 euro. Varvets egna beräkningar var något lägre, men man gick trots det med på vårt krav.
Jobbet görs i landskapets egen regi och Kaj Ekebom utgår från att man klarar taket på 40.000 euro. Eventuella förstärkningar av gångjärnen på bogvisiren blir en senare fråga.


Bilhyllorna åtgärdas
En annan reparation som varvet åtog sig att bekosta är automatiken till bilhyllorna. Elarbetena har redan inletts av varvets underleverantör i Åbo och med hjälp av Alandia Engineering.
– Vi har meddelat att vi vill att arbetet är klart inom två veckor. Vi hoppas bli klara med reparationen av bogvisiren inom samma tid, men där beror det på hur snabbt vi får de nya ritningarna från konstruktören, säger projektledaren.
Så du ser ljuset i tunneln?
– Ja. Vi hoppas få fartyget i trafik så fort som möjligt, helst inom januari, även om jag inte vågar säga något datum ännu. Det är inga stora saker som behöver åtgärdas. Om nån vecka vet vi mera.
Innan fartyget sätts i trafik ska klassningssällskapet Lloyds göra en slutgranskning.


Personalkris
Men det finns ytterligare ett problem med Skarven, nämligen personalsituationen. Redan i början av december var Skarvens blivande befälhavare Christer Fellman sjukskriven och chiefen Paul Hellgren meddelade att han inte tänker jobba på fartyget när det sätts i trafik. Båda hade vistats långa perioder i Klaipeda för att övervaka fartygsbygget.
I dag är läget både oförändrat och förändrat för deras del. Så här säger Christer Fellman till Nya Åland:
– Jag har pratat med sjötrafikchef Bo Karlsson och med nya projektledaren Kaj Ekebom och jag har ju mitt gamla jobb på Skiftet att gå tillbaka till, men inget är bestämt ännu. Att segla på en båt som bara ligger i hamn och som inte åtgärdas är ju inte lockande.
Nu har man ju börjat åtgärda fartyget. Vad betyder det för din del?
– Vi får se vad som händer. Det viktigaste är att Skarven åtgärdas.


Söker annat jobb
Inte heller Paul Hellgren är säker på framtiden.
– Jag söker annat jobb inom landskapsflottan, men det är svårt just nu. Mitt gamla jobb på Knipan har jag i princip sagt upp i och med att jag mönstrade på Skarven, och Knipan kommer ju att vara enbart reservfartyg och ligga vid kaj när Skarven sätts i trafik. Så om jag inte får något annat jobb så kommer jag att jobba på Skarven.
Bo Karlsson berättar att det finns ett allmänt motstånd mot att jobba ombord på Skarven.
– Det finns inte så många som vill dit och jobba. Skarven har inte varit något attraktivt fartyg den här hösten.


Knipans besättning
Men han utgår från att det löser sig på sikt, eftersom arbetsplatserna annars inte räcker till för alla anställda. Någon riktig kris kan det inte bli, menar han, eftersom hela Knipans besättning finns att tillgå den dagen fartyget ersätts av Skarven.
– I första hand kommer det att handla om omflyttning av personal internt och på frivillig basis.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax