DELA

Vårt arbete ger resultat

Ett år har gått sedan Carl Haglund (SFP) valdes in i Europaparlamentet. Arbetet med frågor som berör Åland har redan gett resultat, säger han.
– Jag tycker att vi har kunnat påverka mycket.
Reformen av fiskeri- och jordbrukspolitiken, Östersjöns framtid, det nya timmerdirektivet, snus-, säl- och skarvfrågor samt regleringen av finansbranschen är några av de områden som Carl Haglund jobbat med det senaste året. Arbetet som rör Åland har lett till flera resultat, säger han och nämner särskilt finansieringen av Östersjöstrategin – drygt 20 miljoner euro finns reserverade i årets EU-budget och förhoppningsvis några till nästa år.
– De pengarna hade inte funnits om inte jag tagit initiativ till ett ändringsförslag i budgeten.

Småskaligt fiske
Carl Haglund har som viceordförande i fiskeriutskottet och som förhandlare för sin grupp lagt mycket energi på reformen av fiskeripolitiken. Han har argumenterat för att EU ska ta särskild hänsyn till det småskaliga kustnära fisket, något som senare skrevs in i riktlinjerna för den nya politiken. Också hans förslag om åtgärder för att råda bot på säl- och skarvproblematiken finns med i reformdokumentet.

Symbolfråga
Till framgångarna räknar han även den såkallade ”flaggfrågan” där han på riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs uppmaning lämnade den åländska flaggan till Finlands representation i Bryssel. ”En bra början”, tycker Haglund om att flaggan nu vajar bredvid den finländska på demilitariseringsdagen och självstyrelsedagen.

Snusmöte
Carl Haglund är inne på samma linje i snusfrågan som landskapsregeringen. Han ifrågasätter att det är förbjudet att sälja snus inom EU när andra farligare tobaksprodukter är tillåtna.
Tillsammans med den svenska parlamentsledamoten Christofer Fjellner (M) har han tagit initiativ till ett snustoppmöte på Åland. Den sittande borgerliga regeringen i Sverige är positiv till mötet som Carl Haglund hoppas ska arrangeras strax efter det svenska valet i höst.
– Men vinner vänsterblocket valet måste vi förhandla med den nya regeringen, påpekar han.
Haglund har diskuterat snusfrågan på tu man hand med transportkommissionären Siim Kallas.
– Det var ett bra möte, han förstod precis vad det handlade om. Vår förhoppning är att han ska komma till Åland som talare.

Valvejobb
Arrangemanget med en åländsk medarbetare har fungerat bra, säger Carl Haglund.
Wille (Valve reds anm) tar sig ivrigt an alla uppgifter och är mån om att jag alltid är 100 procent à jour med vad som händer på Åland.
Det senaste året har de varit på ett tiotal besök i landskapet, bland annat för att träffa fiskare och företrädare för bank- och rederibranschen.
– Jag har gjort mitt bästa för att ålänningarna ska få en bra intressebevakning.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax