DELA

Varsel om lockout på frigående färjor

Ålands landskapsregering har beslutat att utlysa lockout gentemot Finlands Sjömans-Union och dess medlemmar på landskapsregeringens frigående färjor.
Det sägs i ett pressmeddelandee som fortsätter:
Bakgrunden till beslutet om lockout är Sjömansunionens tidigare meddelande om planerad arbetsnedläggelse på Ålands landskapsregerings frigående färjor. Sjömansunionen har i sitt varsel om arbetsnedläggelse meddelat att arbetstagarna kommer att utföra arbete men att de inte följer med fartyget vid avgång.
Besked om lockout måste ske senast 14 dagar innan arbetsnedläggelse för att undvika löneutbetalningar till arbetstagare som inte fullgör sina arbetsuppgifter. Beslutet om lockout skall inte ses som en upptrappning av konflikten men med anledning av att arbetstagarna inte avser följa med fartyget konstaterar landskapsregeringen att det inte kommer att betalas ut någon lön till berörda arbetstagare under lockouten.
Lockouten träder i kraft måndagen den 17 mars klockan 18.00. Berörda arbetstagare ska avlägsna sig från fartyget för den tid som lockouten gäller.
Varsel om lockout dras tillbaka om Finlands Sjömans-Union drar tillbaka sitt varsel om arbetsnedläggelse.
Parterna kommer att mötas i Riksförlikningsmannens byrå i Helsingfors på onsdag den 5 mars.
Läs mer i morgondagens Nya Åland!