DELA

Varning för öppnad isränna

De som rör sig på isarna ska vara extra försiktig. Sjöbevakningen varnar för en nyöppnad ränna.
Isrännan har i dag öppnats från Långnäs till Färjsundet via Lumparudd. Allmänheten varnas för rännan och bör röra sig på andra håll för att undvika en olycka. (mt)