DELA

Varnar för isränna i Lumparn

Västra-Finlands sjöbevakningssektion meddelar att man brutit upp en isränna från Långnäs till Färjsundet.
Så här skriver myndigheten:
”Säkerhetsmeddelande angående Lumparn på Åland: I 6,4 och 5,2 meters farlederna från Långnäs via Ängösund till Färjsundet, bränslekajen har brutits en isränna i dag 21.1.2013. Allmänheten uppmanas iakttaga försiktighet på isen i området.”