DELA

Varmare vinter väntas

Weather Services International (WSI) i Andover räknar i sin senaste långtidsprognos med att Norden får en varmare vinter än normalt medan temperaturerna i Storbritannien och på den västra delen av den europeiska kontinenten kommer att ligga under det normala.
– Det finns flera indikationer på att kylan inte blir lika extrem som under de två senaste vintrarna, säger doktor Todd Crawford, chefsmeteorolog på WSI.
Han motiverar prognosen med tre faktorer: För det första är situationen över oceanerna i den norra hemisfären nästan identisk med den som observerades i oktober 2008 då vintern blev måttligt kall. För det andra är den ovanligt långa solaktivitet, som anses ha bidragit till vinterkylan, över och för det tredje har den fleråriga blockaden av den nordatlantiska atmosfären avtagit.
– Vi tror därför att vintern liknar mera den som var 2008-2009 än den som var 2010-2011. Dessutom tror vi att den värsta kylan i västra Europa är i december och januari medan resten av vintern blir betydligt mildare.
För Nordens del räknar WSI med att samtliga tre månader, november, december och januari, blir varmare än normalt. Nästa långtidsprognos ges den 21 november.

Titte Törnroth-Sarkkinen