DELA

Vårjakt kan bli verklighet redan nästa år

Delar av den traditionella vårjakten kan komma i gång på nytt i maj 2011.
Det tror åtminstone näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Näringsavdelningen har i flera år arbetat intensivt med frågan kring att återinföra vårjakten på särskilda sjöfågelarter. Nu räknar näringsminister Torbjörn Eliasson (C) med att landskapsregeringen ska kunna fatta beslut och lämna besked till de åländska jägarna i februari 2011.
Ett sådant beskedet innebär förhoppningsvis att åtminstone delar av den traditionella vårjakten på nytt kan komma igång i maj 2011, skriver regeringen.
– Vi har klart för oss hur processen ska gå till och vad som fordras för att beslutet ska kunna tas, men vi lämnar inget åt slumpen, säger Eliasson.


Svar i januari 2011
Arbetet handlar om att tillämpa ett särskilt fågeldirektiv som ger en möjlighet till undantag från EU:kommissionens vårjaktsförbud. Går det att bevisa att en art inte går att jaga på hösten faller det under undantaget.
Näringsavdelningen har gjort två inventeringar för att utreda vilka arter som är jaktbara under hösten på Åland och en tredje ska påbörjas i höst. Marcus Nordberg är jaktförvaltare på landskapet och sköter frågan.
– Vi har traditionellt jagat sju arter och alla ska inventeras på hösten för att bygga på våra argument och vetenskapliga data. Ett par år räcker inte, utan vi måste ha mer fakta för att kunna komma fram till en fungerande lösning.
Lyckas ni samla ihop tillräckligt då?
– Vår förhoppning är det.
Eliasson säger att tjänstemännen gör allt för att finna en långsiktig lösning som accepteras av kommissionen.
– Vi räknar med att ha svaren på dessa frågor i januari 2011. Jaktlagen behöver knappast ändras och under hösten ska vi förbereda ett beslut och se över regelverket för hur jakten ska gå till.
Fågelarterna det gäller är knipa, storskrake, småskrake, alfågel, vigg, svärta och ejder.

Cecilia Lindvall