DELA

Varför vill ni samarbeta med brandkåren?

Hallå där Cita Nylund, verksamhetsledare för Power Club som har mycket på gång under våren. Varför vill ni samarbeta med brandkåren?
– Power club jobbar ju med förebyggande verksamhet, att visa på olika alternativ för en aktiv fritid för unga. Och vi hoppas därför kunna inleda samarbete med flera olika föreningar och organisationer. Och vi välkomnar flera att ta kontakt med oss.
Hur har responsen varit från de olika brandkårerna?
– Responsen har varit positivt men ingenting är bestämt ännu, men vi diskuterar med olika frivilliga brandkårer runtom på Åland. Tanken är att vi kunde ha gemensamma aktivitetsdagar där unga får träffas och till exempel öva på att släcka bränder. Vi har ungefär samma målgrupp som kårerna har i sin juniorverksamhet.
Vad har ni annars på gång i vår?
– Huvuduppgiften för mig i vår är att åka ut och prata med elever i årskurs 6 om rökning och alkohol. Det är en attitydiskussion inför tiden i högstadiet.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos