DELA

Varför ingen svenska-kurs?

Ytterligare ett exempel på den åländska dubbelmoralen och protektionismen. Åland behöver utländsk arbetskraft skrivs det i varje åländsk tidning och likväl när arbetskraften kommer hit håller man den borta från den åländska arbetsmarknaden med främst ursäkten om att inflyttarna inte kan språket. Hur skall man lära sig ett språk om man inte får ta del av det åländska samhället?
Om man jobbar åtta timmar om dagen tillsammans med ålänningar lär man sig så småning om språket. Den chansen ges väldigt få inflyttade. Det som landskapet hittills har gjort bra är att de bekostat heldagskurser i svenska i samarbete med Medis. Detta har gett inflyttade den chansen de behöver för att lära sig språket.

Kursen går på dagen och eftersom det rör sig om heltidsstudier är det inte meningen att man skall måsta arbeta parallellt och därför har kursdeltagarna fått studiebidrag från landskapet. Nu har tydligen landskapets kassa sinat och nu är det tydligen "råttorna som får lämna båten" först; för de inflyttade, som skall bidra till Ålands framtid, försämrar man nu möjligheten att integreras i det åländska samhället medan ålänningarna frodas och mår gott.
De kan känna sig trygga då de säkrat sin egen framtid genom att fösa över inbesparingarna på någon annan och behöver bara stå och se på medan "råttorna lämnar båten"…

Här kan man verkligen tala om att skjuta sig i foten. Både arbetsförmedlingen och Medis har båda ända tills någon vecka före tänkt kursstart gått ut med information om att kursen (talar här om kursen på mellannivå/avancerad nivå) hålls om landskapet beslutar så. Enligt det har planerna gjorts upp för inflyttade på arbetsförmedlingen. Nu kom beslutet att det inte ordnas någon kurs och det är förstås de inflyttade som får ta hela smällen som "naivt" planerat sin framtid enligt en plan som landskapet, arbetsförmedlingen och Medis gjort upp. Hur kan man ta emot anmälningar till en kurs för att någon vecka före kursstart meddela att det inte blir någon kurs? Hur kan man på arbetsförmedlingen planera utgående från en kurs som man vet att kanske inte hålls? Så länge det inte är det egna skinnet det svider i är det förstås irrelevant vems skinn det svider i, eller?

Jag förstår inte heller de hårda krav som det åländska samhället stället på kunskaper i svenska. Till och medför att få jobb som städare krävs det "perfekt" svenska. Vem ska man prata svenska med när man städar? Dammråttorna? Även vårdpersonal har orimliga språkkrav. De flesta yrken har orimliga krav. Låt mig säga att då jag besökte London för något år sen råkade jag på personal som knappt pratade engelska. Under mina år på fastlandet/Finland har jag råkat på personal som pratar väldigt dåligt finska (för att inte tal om svenska då). Åland är i realiteten protektionistiskt hur mycket man än vill påskina hur öppet och fördomsfritt vårt samhälle är. Nyans undersökning om hembygdsrätten är precis en sådan sak som bestyrker detta.
Karl Fagerholm