DELA

Varför behövs en kommunikationschef

Björn Häggblom, som tillträder vid årsskiftet som landskapsregeringens nya kommunikationschef.
– Totalt handlar det om 1.800 anställda som för tillfället inte har någon samordnad kommunikation. Det har funnits ett behov och en omfattande kartläggning har gjorts innan beslutet. Det visade sig att det fanns en samstämmig önskan och det känns ju bra. Jag ser med förväntan på mitt nya arbete.
Vilka blir dina främsta arbetsuppgifter?
– Alla tjänstemän jobbar ju med sina frågor och den primära uppgiften blir att vara ett stöd och en hjälp, framförallt till alla anställda. Vi ska finnas till hands helt enkelt.
Kommunikationsenhetens andra uppgifter blir till exempel att samordna förvaltningens externa kontakter och då i synnerhet i förhållande till Helsingfors och Stockholm.
– Vi ska knyta kontakter med besökare och förbereda kommande besök. Jag ser ödmjukt på uppgiften men det finns en hel del att göra. Dels ska vi bli tydligare i kommunikationen. Sedan ska vi också bli bättre på informationsservicen till både media och allmänhet.
En annan sak. Vad tycker du trasslet med Ålands radio?
– Jag kan inte uttala mig i den frågan som du säkert förstår. Jag är inte involverad i det där och det är en politisk fråga. Dessutom har jag en gång i tiden arbetat på Ålands radio men nu är landskapsregeringen min arbetsgivare. Däremot är jag inte anställd inom det politiska.

NIKLAS E.W. ERIKSSON