DELA

Varför är flickorna bättre?

Varför är de 15-åriga åländska flickorna milslångt före jämnåriga pojkar när det gäller läsning, läsförståelse och tolkning av det lästa?
Det grunnar man på vid landskapets utbildningsavdelning.
I mitten av december redogjorde Nya Åland för resultatet av den PISA-undersökning som genomfördes bland 15-åringar i åländska, finlandssvenska, finländska, nordiska, europeiska och utomeuropeiska skolor.
I går presenterades de åländska resultaten närmare av utbildningsminister Britt Lundberg, byråchef Stina Colerus och forskare Heidi Harju-Luukkainen som har sammanställt dem och som också ska göra en specialanalys av det åländska materialet ända ner på den enskilda skolans nivå.
Hennes rapport väntas bli klar före sommaren.
151 elever besvarade de 400 frågorna som i år hade tyngdpunkten på läsning. Åländska elever klarar sig mycket bra i både den nationella och internationella jämförelsen, och de åländska flickorna är särdeles duktiga. Könsgapet märks i många länder, men det är allra störst på Åland.
– Skillnaden är gigantisk, konstaterar Britt Lundberg.
Läs mer i papperstidningen!
.

Annika Orre