DELA

Våren mest lämplig för gudingjakt

Beslutet om att tillåta vårjakt på gudingen baserar sig på tre inventeringar som gjorts, åren 2007, 2008 och 2010.
Resultatet visar att våren är det mest lämpliga tillfället att bedriva jakt på guding.
Genom inventeringarna anser man sig bevisa att det inte förekommer gudingar på hösten på Åland.
För inventeringen hösten 2010 skriver man: Av rapporten framgår att endast en hane av ejder observerades på Åland under hösten och den var inte inom skotthåll.
Landskapregeringen har fastställt det jaktbara antalet till 3.000 ejdrar. EU-kommissionens vägledning slår fast att begreppet ”litet antal” är en procent av den årliga dödligheten, men under vissa förutsättningarna kan man göra ett jaktuttag på upp till fem procent.
Dödligheten för den ejderpopulation på 760.000 ejdrar som övervintrar i Östersjön uppges vara 39 procent (296.400 fåglar) i nordvästra Europa. 1–5 procent av detta är 3.000-15.000 fåglar. Landskapsregeringen har valt att ta det minsta möjliga antalet eftersom ejderbeståndet minskat i regionerna kring Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds