DELA

Våren kommer, isen går

Våren fortsätter att befästa sitt grepp över oss.
Och snart öppnar sig också vattnen efter en rekordsäsong för isen i Bottenhavet.
Den kommande veckan kommer vårkänslorna att fortsätta spira. Prognoserna bjuder genomgående på plusgrader i den varmare sydliga luftström som sveper över oss för närvarande.
Meteorologiska institutet i Finland har också konstaterat att havisarna har passerat sina toppar och blir nu undan för undan skörare.
Statistiskt sett började den gångna isvintern i normal tid och den kommer att ha pågått i normal omfattning. Isvintern var ändå exceptionell till sin karaktär bland annat för att istäcket varierade kraftigt under vintern. Vid slutet av 2012 motsvarade isläget exempelvis den normala situationen för årstiden, men efter årsskiftet blev vädret genast mildare och isarna smalt.
I början av mars började en arktisk kyla strömma in i landet och istäcket började växa i omfång. Den 15 mars hade istäcket vuxit till ca 183.000 km², vilket enligt dagens uppskattning utgör isvinterns topp. Enligt en tolkning av Sveriges meteorologiska institut nåddes toppen först den 29 mars. Ifall den här tidpunkten visar sig vara riktig infaller toppen senast av alla som statistikförts, för det tidigare rekordet nåddes den 26 mars 2001 berättar Meteorologiska institutet i ett pressmeddelande. (jb)