DELA

Vårdstrejken uppskjuten

Riksförlikningsmannen gör bedömningen att vårdstrejken vid ÅHS är samhällsfarlig. Strejken skjuts därmed upp.
Vårdstrejken på ÅHS skjuts upp till den 20 november. Beskedet kom från riksförlikningsmannen Esa Lonka i dag. Texten uppdateras.