DELA

Vårdschefsfrågan har skötts felaktigt

Förvaltningsdomstolen anser att styrelsen för De gamlas hem borde ha hört vårdchefen innan hon avstängdes i väntan på slutgiltigt beslut.
Med det är ett av sammanlagt åtta besvär mot styrelsen avklarat.
Kerstin Wikgren avstängdes från sin tjänst som vårdchef för De gamlas hem i Jomala borde förbundsstyrelsen, enligt Ålands förvaltningsdomstol, först ha låtit henne komma till tals.
– Wikgren avstängdes med full lön i den förberedande processen. Från styrelsens sida ansåg vi då att det skulle räcka med att höra Wikgren senare innan vi skulle fatta beslut om hennes tjänst och det gjorde vi också, säger förbundsstyrelsens ordförande Harry Jansson (C).
– Det är viktigt att notera att förvaltningsdomstolens beslut inte handlar inte om själva uppsägningen. Det är närmast en formalitet som saknar praktisk betydelse.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen