DELA

Vårdös budget visar plusresultat

VÅRDÖ. Vårdös budget för 2010 visar plusresultat och investeringen i vattenledningssystemet är på slutrakan. Samtidigt manar kommundirektören till sänkning av investeringstakten.
Budgetens resultat är plus 90.593 euro, men är en kraftig minskning från fjolårets resultat på dryga 119.000 plus.
– Vi har haft en viss befolkningstillväxt som ger mer landskapsandelar och skatteinkomster samtidigt som vi lyckats hålla kostnadsnivån nere, säger kommundirektör Magnus Sandberg.
Samtidigt varnar Sandberg för att kommunen inte kan fortsätta att hålla investeringstakten så hög som den varit de senaste fem åren. Man har byggt om och till äldreboendet Strömsgården och vattenledningssystemet har byggts ut. Den sista stora etappen är inplanerad år 2010 när ledningarna dras norrut mot Lövö och Sandö.
– Det behövs återhämtning. Det finns alltid behov av investeringar, men det handlar om prioriteringar.
Sandberg ser inte att det finns några akuta investeringsbehov i kommunen. Nästa projekt är ett reningsverk, men det förverkligas inte inom de närmsta tre åren tror Sandberg.

Kulturarbetare
Förändringar i budgeten för 2010 är bland annat:
-utlokalisering av kommunkansliets server.
-budget för en projektresurs, som kan användas vid behov.
-den gemensamma åländska barnskyddsjouren blir permanent från 2010.
-samarbetsavtalet med Sund för socialarbetartjänsten fortsätter under 2010.
-budgeteras för en kulturarbetare 10 procent för den kulturella verksamheten som tidigare skötts av kommunsekreteraren. Kommunsekreterartjänsten är numera indragen.
-budgeteras medel för fritidsledartjänst 15 procent samt medel för skjutsar till och från olika aktiviteter. Även samarbetet med fritidsledaren i Sund fortsätter.
-arbetsgruppen som ska se om det finns förutsättningar för att ha verksamheten för vissa centrala servicefunktioner i privat regi får medel även för 2010.
-kommunen inleder samarbete med Eniros söktjänst på nätet för att utöka information om Vårdö till en kostnad av 300 euro i året.
-kommunen inför möjlighet att göra enkäter på hemsidan www.vardo.ax Kostnad 900 euro per år.

Investeringar
På investeringssidan är vattenledningssystemets fortsatta utbyggnad den största posten. Vattenledningen till Sandö och Lövö ska färdigställas och kostnaden blir 150.000 euro.
Även projektet att göra om Astrakanvägen i Vargata till kommunalväg kostar 110.000 euro.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax