DELA

Vårdöbrons armering rostar

Vårdöbron är i sämre skick än vad landskapsregeringen räknat med.
– Som tjänsteman anser jag att ett nybygge är det bästa och säkraste alternativet, säger bro- och hamningenjören Magnus Ahlskog.
När Vårdöbron skulle repareras och rustas upp i fjol upptäcktes skador som var så allvarliga att reparationsarbetena avbröts.
Landskapsregeringen undersökte bron och kom fram till att valet stod mellan att bygga om den nuvarande bron för drygt fem miljoner euro, eller att bygga en helt ny bro för närmare tio miljoner.
Eftersom det handlade om en stor investering valde man att låta det svenska företaget Projektengagemang göra en ny undersökning av Vårdöbrons skick.

Inte frostbeständig
Analysen av betongprover från brobaneplattan visar att betongen delvis har sprickor och delamineringar på grund av frostsprängningar. Betongen är sannolikt inte frostbeständig.
Analysen bekräftar också att betongen innehåller alkalireaktiv ballast. Men ballasten är lågreaktiv vilket innebär att det normalt inte finns någon risk för stora skador på betongen.
Projektengagemangs experter utesluter inte att sprickbildningen kan underlättar för fukt att tränga in i betongen och påskynda frostangreppen.
– Detta i kombination med att betongen, enligt hörsägen, blev gjuten under mycket kalla förhållanden samt att betongen höll låg temperatur anses som starkt bidragande orsaker till skadorna på brobaneplattan..
Deras slutsats är att skadorna är så omfattande att man bör byta ut hela brobaneplattan.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom