DELA

Vårdöbron undersöks igen

Landskapet beställer en ny undersökning av Vårdöbron innan man fattar beslut om renovering eller nybygge.
Hittills har regeringen räknat med att en renovering kostar runt sex miljoner euro och en nybyggd bro runt tio miljoner.
De siffrorna bygger på den analys av brons skick som statliga Destia gjort.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) säger att det handlar om en så stor investering att landskapsregeringen vill ha en andra analys innan beslutet fattas.
Det svenska bolaget Projekt Engagemang ska ta fram en tidsplan med kostnadsförslag. Landskapet har ett ramavtal med bolaget som är specialiserat på broar och har anlitat det tidigare.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom