DELA

Vårdöbron stängs två gånger

Vårdöbron stängs helt för trafik två gånger nästa vecka.
På måndag flyttas trafiken till mitten av bron. Då är bron helt stängd för trafik mellan klockan 12 och 14, och det kan bli mindre trafikstörningar under veckan.
På torsdag mellan klockan 19 och 22 är bron helt stängd för asfaltering.
Landskapsregeringen utreder vad som ska hända med Vårdöbron efter beskedet häromveckan att bron är i så dåligt skick att den måste byggas om eller ersättas av en ny bro. Båda alternativ kostar miljoner. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) säger att faktaunderlaget som behövs för ett beslut kan komma nästa vecka. (pd)